Duomenų praradimo prevencija
 

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Europos komisijos reglamentas nustatantis bendras duomenų apsaugos taisykles visiems ES rinkoje veikiantiems verslo subjektams.

Reglamentas įtvirtina itin griežtas baudas duomenų apsaugos pažeidimo atveju – jos gali siekti iki 20 mln. eurų arba iki 4% bendrovės ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė.

Bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d.

Nuorodos:

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679:

http://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm

Europos Komisija vaizdžiai pristato nuo 2018 m. laukiančias asmens duomenų apsaugos naujoves:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_lt.htm